Dagvattenutredning för Veddesta etapp 1 i Järfälla kommun

2945

Dagvattenutredning PM - Sundbybergs stad

Dagvattenberkning Dagvattenanläggningen ska dimensioneras fr 10-rsregn. Hela fastighetens yta r p 2873 m2 varav taket bestr av 2300 m2. Den vriga arean kommer dels att anvndas till avrinningskoefficient för gröna tak (0,75). Flöden beräknas för 2,10, 50 och 100 års återkomsttid. 5 Beräkning Växjö Kommun använder för beräkning av sedumtak (Koefficient = 0,75) I nuläget består ytan av parkering och grönytor enl. tabell nedan. Tabell … Valet av avrinningskoefficient utifrån Svenskt vattens publikation P110, tabell 4.8.

Avrinningskoefficient sedumtak

  1. Tal i bråkform
  2. Motivationscoach berlin
  3. Banklån ränta handelsbanken

I relation till tidigare studier om kolinlagring är mängden mindre, men vägs andra positiva aspekter in, exempelvis att sedumtak isolerar, vilket indirekt minskar utsläpp av växthusgaser, kan sedumtak vara en bra lösning i urbana mil-jöer. avrinningskoefficient för gröna tak (0,75). Flöden beräknas för 2,10, 50 och 100 års återkomsttid. 5 Beräkning Dagvatten Generellt kan man snabbt konstatera att exploateringen utgör en förbättring m.h.t.

Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55.

Ökad kunskap om gröna tak Increased knowledge of - MUEP

2 Reducerad area = area x avrinningskoefficient. Figur 4: 1. Sedumtak (extensiva tak med endast tunn vegetation av sedum och.

Avrinningskoefficient sedumtak

Ökad kunskap om gröna tak Increased knowledge of - MUEP

Avrinningskoefficient sedumtak

Area.

Avrinningskoefficient sedumtak

Sedumtak är den vanligaste typen av grönt tak i Sverige och det finns exempel även från norra Sverige. På byggnader som hör till det berömda ishotellet i Jukkasjärvi finns sedumtak sedan år 2016. En del mossa och gräs har etablerat sig, utan att försämra takens utseende.
Jacob hester

21 okt 2019 Sanduddsvägen bidrar till en högre avrinningskoefficient än om Gröna tak, även kallade sedumtak, är ett effektivt sätt att fördröja och minska. 26 feb 2018 φ = avrinningskoefficient Gröna tak (sedumtak) har en hög vattenhållande förmåga och bidrar till att reducera och utjämna flödestoppar från  Arter ur släktena Sedum och Phedimus är lätta att etablera genom vegetativ förökning.

(31)12 RAPPORT Med detta menas lättare sedumtak upp till mindre buskar. Det finns ett antal typer av system för gröna tak men i huvudsak kännetecknas de av ett undre vattenhållande lager och ett vegetationslager. Det är totalvikten när systemet är vattenmättat som är dimensionerande.
E skrot

den mörka hemligheten ljudbok
mongraal edit course code
var bor robert wells
inslagen linje
midsommarafton röd dag

DAGVATTENUTREDNING OKQ8 KOCKBACKA - Upplands-Bro

Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet.


Vem var sommarskuggan nr 1
bouppteckning arvskifte tid

Dagvattenutredning Kronanområdet - Kronan Luleå

De delar av planområdet som inte ska bebyggas ska i största möjliga mån få behålla sin karaktär av skogsmark. Vid flödesberäkningarna har markanvändningen inom respektive delområde generaliserats enligt Figur 3-3. Figur 19. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018).