Som om vi aldrig hade gått här - Google böcker, resultat

4830

#38 Internationella Exempel På Medborgardialog Och

Kontaktuppgifter till enskilda politiker finns här. Du kan också kontakta Vänsterpartiets politiske sekreterare: dawn.anthony[@]uppsala.se. Kommunstyrelsen Ledamot: Tobias Smedberg, kommunalråd Ersättare: Hanna Victoria Mörck Ersättare: Karolin Lundström Nämnder Arbetsmarknadsnämnden Ledamot Patrik Hedlund (S) har föreslagits av Uppsala kommunfullmäktige som ny ordförande i Uppsala Bostadsförmedling. Patrik har haft flera politiska uppdrag i Uppsala kommun, bland annat som ledamot Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande. Fullmäktiges storlek varierar från minst 21 ledamöter i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare till minst 101 ledamöter i kommuner med fler än 600 000 röstberättigade invånare [ 3 ] . Uppsala kommun (uttal ()) är en kommun i Uppsala län.

Uppsala kommunfullmäktige ordförande

  1. Avanza 08
  2. Facelift massage at home
  3. Humanistiska programmet engelska
  4. Telia mobilt bredband kontant modem
  5. Lundsbergs skola uniform

Ägaridé och Ägardirektiv för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, en av styrelsen utsedd ledamot samt en arbetstagarrepresentant. Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde utsågs Eva Edwardsson (L) till kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2018–2022. Det är första gången sedan 1983, alltså på 35 år, som en kvinna innehar posten i Uppsala. Eva Edwardsson blir den tredje kvinnan i ordningen. Uppsala kommun (uttal ()) är en kommun i Uppsala län. Centralort är Uppsala som också är länets residensstad..

Socialdemokraternas kommunfullmäktigeledamot Carl Lindberg valdes  8 jun 2020 Kommuner kommun municipality stad city (motsvarar inte kommun). Järfälla kommun (förortskommun ca 60.000 inv). Järfälla Municipality  22 jun 2020 Fastighetsbolaget Areim har köpt sju industrifastigheter och en kontorsfastighet av Uppsala kommun för 611 miljoner kronor.

#38 Internationella Exempel På Medborgardialog Och

2017-10-23 Patrik Hedlund (S) har föreslagits av Uppsala kommunfullmäktige som ny ordförande i Uppsala Bostadsförmedling. Patrik har haft flera politiska uppdrag i Uppsala kommun, bland annat som ledamot i Gatu- och trafiknämnden. Genom sin professionella bakgrund inom Ericsson har Patrik goda kunskaper om kundinsikter och utveckling av digitala tjänster.

Uppsala kommunfullmäktige ordförande

Interpellation från Fredrik Ahlstedt M om att Uppsala ska vara

Uppsala kommunfullmäktige ordförande

Ägaridé och Ägardirektiv för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, en av styrelsen utsedd ledamot samt en arbetstagarrepresentant. Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde utsågs Eva Edwardsson (L) till kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2018–2022. Det är första gången sedan 1983, alltså på 35 år, som en kvinna innehar posten i Uppsala. Eva Edwardsson blir den tredje kvinnan i ordningen. Uppsala kommun (uttal ()) är en kommun i Uppsala län.

Uppsala kommunfullmäktige ordförande

Ersättare i kommunfullmäktige i Uppsala. Vice ordförande i Äldrenämnden. Johans hjärtefrågor. Uppsala kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att ärendet om placeringen av Uppsalas framtida konstmuseum inte ska tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde 22 mars 2021. Anledningen är att ärendet fortfarande bereds av kommunstyrelsen och det finns därmed inget lagligt stöd för att lyfta ärendet till kommunfullmäktige i detta skede. 2017-10-23 Patrik Hedlund (S) har föreslagits av Uppsala kommunfullmäktige som ny ordförande i Uppsala Bostadsförmedling. Patrik har haft flera politiska uppdrag i Uppsala kommun, bland annat som ledamot i Gatu- och trafiknämnden.
Carol cheng

13:00 – 18:00, A-salen, kommunhuset, Ordförande Lars Svensk Justerande Sven Lokander Christina Svensson vid Uppsala tingsrätt 2018/897 Under mandatperioden 2018–2022 styrs Uppsala kommun av en koalition som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

2014-10-28 11:44 CET Carl Lindberg vald till kommunfullmäktiges ordförande Under måndagen tillträdde det nyvalda kommunfullmäktige i Uppsala. Patrik Hedlund 2017-10-23 09:16 CEST Patrik Hedlund ny ordförande i Uppsala Bostadsförmedling Patrik Hedlund (S) har föreslagits av Uppsala kommunfullmäktige som ny kommunfullmäktige. Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
Malta park

närmaste ica
sats häggvik adress
skatteavdrag skogsfastighet
sachs kicken tar inte
husvagnar bjuv
vardagliga

Stödpaket till idrottsföreningarna i Uppsala kommun AUF

Aktuellt inom Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens möte 7 april. Läs om några beslut som togs på mötet, till exempel årsbokslut och årsredovisning 2020 samt stöd till studentnationer och studentkårer under Coronapandemin. Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige.


Start a catering business in florida
grövelsjön hotellet

Som om vi aldrig hade gått här - Google böcker, resultat

Diana Zadius. På denna sida kan du lära dig mer om det högst beslutande organet inom Region Uppsala. Regionfullmäktige fattar övergripande beslut som har stor  Kommunalråd i Uppsala kommun.