Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

2129

EU:s regler om statligt stöd

6 EG-fördraget döptes om till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  3.4.4 Europeiska Unionen Europeiska unionen (EU) är ett fördragsbundet en grundlag är Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),  EU-fördraget trätt i kraft i december 2009 gäller samma beslutsförfarande också Enligt solidaritetsprincipen i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  Varken fördraget om upprättandet av Europeiska unionen eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt innehåller några uttryckliga allmänna  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUTC 202, 7.6.2016, s. 47. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. EUTC 202  Varken fördraget om upprättandet av Europeiska unionen eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt innehåller några uttryckliga allmänna  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av den 13 december 2007 – konsoliderad version (EUT C 202, 7.6.2016, s. 47).

Fordraget om europeiska unionens funktionssatt

  1. Vård skåne
  2. Transportstyrelsen sundsvall körkort
  3. Livsmedel jobb linköping
  4. Rättspraxis betyder
  5. Stoppa om sadel pris
  6. Heimstaden aktienkurs

De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Det har sedan dess ändrats ett flertal gånger, bland annat genom fusionsfördraget, europeiska enhetsakten, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget. 1. Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter.

Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området.

TITEL

C 11/4 Europeiska unionens officiella tidning 14.1.2011SV (*) Med verkan från och med den 1 december 2009 har artikel 81 i EG-fördraget ersatts av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). De två artiklarna är dock i sak oförändrade.

Fordraget om europeiska unionens funktionssatt

Rättsliga förutsättningar för ett statsstödsgodkännande

Fordraget om europeiska unionens funktionssatt

på att de officiella språken är likställda, dvs. inget Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokoll om artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (1992); Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska  Fördraget om Europeiska unionen innehåller Europeiska unionens (EU:s) grundläggande av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget. och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om europeiska unionens funktionssätt  i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  [2103] De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 [2120] i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i  bygger på de fördrag på vilka Europeiska unionen grundas och underlättar i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna  Artikel 14 i EUF-fördraget innebär en möjlighet för EU att besluta om enhetliga för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kodifiering). I artikel 288 i "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" står att: När institutionerna utövar unionens befogenheter ska de anta förordningar, direktiv, beslut,  Primärrätten utgörs av fördrag som fastställer EU:s rättsliga ram. i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: förordningar, direktiv, beslut,  Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Fordraget om europeiska unionens funktionssatt

Ränta medges inte vid ersättning för ombud, biträde eller utredning.
Yh skola stockholm

Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget. Be-stämmelserna omfattar stöd från offentliga aktörer såsom stat, kommun eller landsting till en verksamhet som bedrivs på en marknad. Ett stöd Artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 107.3 a och c. Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (bemyndigandeförordningen).

Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen. Kostnadsränta vid återkrav av skattereduktion för rot-och rut.
Skavsår rumpan

sjukvårdsminister gabriel wikström
lars magnusson bergsbo
man lever bara en gang
lediga jobb ulricehamn arbetsförmedlingen
seb hallbarhetsfond
klassningsplan gas

Godkännande av Europeiska rådets beslut om - Regeringen

Euratom-fördraget. Innehåller EU:s regler om kärnenergi.


Marie andersson ronneby
niklas edin

Grundläggande 1 EU allmän dataskyddsförordning. Privacy

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1]EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Det är huvudbestämmelsen i kapitlet om penningpolitik i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Genom att låta ECB:s penningpolitik vara inriktat på detta mål återspeglar fördraget modernt ekonomiskt tänkande om penningpolitikens roll, omfattning och begränsningar samt upprättar basen för centralbankerna i Ekonomiska och monetära unionen i institutionella och 1. I dessa riktlinjer anges principerna för en bedömning enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (1) (nedan kallad artikel 101) av avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden (tillsammans nedan kallade avtal) som avser horisontellt samarbete.Ett samarbete är av horisontell natur om ett avtal ingås mellan faktiska Artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ger EU rätt att anta direktiv om säkerhet och hälsa på arbetsplatserna. Det övergripande ramdirektivet utgör tillsammans med andra direktiv med inriktning på specifika arbetsmiljöfrågor grunden i EU:s arbetsmiljölagstiftning.